Stânjenel de baltă, rădăcină (Iris pseudacorus, rhizoma)

La comandă