Мак самосейка, лепестки (Papaver rhoeas, petalis)

Под заказ